Đồng phục rất sạch, có bo ngang hông, dùng cho phòng sạch 100. Phân loại có sọc và không có sọc.