TĂM BÔNG PHÒNG SẠCH HUBY 340, Huby 340, Tăm bông, Tăm bông phòng sạch,Huby BB-001, BB-002, BB-003, BB-013, CA-002, CA-003…
Trong những vật tư tiêu hao dùng trong phòng sạch, bên cạnh khăn lau và giấy lau phòng sạch, tăm bông cũng là một vật tư quan trọng sử dụng để làm sạch bề mặt vật liệu trong nhiều ngành công nghiệp.
Tăm bông phòng sạch Huby – 340 là sản phẩm tiêu chuẩn sử dụng trong phòng sạch toàn cầu. Chúng được thiết kế cho sử dụng trong các môi trường có chuẩn sạch cao và nhất quán.