Nhà SX
Printex
Cân Nặng
01kg
Kích Thước
2150x100x200
  – Sử dụng để đánh nhãn lên sản phẩm
– Độ bền đi cùng hiệu quả công việc cao nhất
– Xuất xứ Italy
– Sử dụng nhã 22×12